Links Links Links Links Links Links Links

 

Триградското ждрело е на1,5 км северно от село Триград. Дължината му е около 7 км, като същинската част е близо 3 км. Средната му надморска височина е 1450 м. Отвесни величествени скали, достигащи 350 м, ограждат поречието на река Триградска, която се влива в пещерата Дяволското гърло и след 530 м излиза отново на повърхността. В скалите на Триградското ждрело се наблюдават над 10 вида редки птици.