Links to the na4alo page Links to the mestopologenie page Links Links Links links Links

 

На 6 часа от хижа „Чаирски езера” се намира една от най-дългите и най-красивите пещери в България. Пътеката минава първо през с. Триград и от там се тръгва в посока с. Ягодина. Пещерата е разположена на 3 км югозападно от с. Ягодина. Дължина и е 10,5 км и е разположена на три етажа. Входът на пещерата е изкуствено прокопан, водещ към 1100 метрова пътека за посетителите. Естественият вход е на 30 м над шосето. Пещерата е известна със своите  чудни сталактити, сталагмити и сталактони, а също така драперит, синтрови езера, хелектити и различни други пещерни и скални образувания. От животинския свят се срещат различни видове прилепи, пещерни скакалци, паячета, троглобионти с представител комподей и други, а от флората - лишеи, мъхове, плесени и гъби.